Overzicht

Spotlight: ECGB Advocaten

05/04/2023

Deskundig team advocaten

Het kantoor streeft op elk moment, bij elk dossier naar absolute topkwaliteit. Ze trachten dit te bereiken door een optimale kennis van de beoefende rechtstakken te combineren met een onbegrensde inzet voor het belang van de cliënt. De methodiek van ECGB Advocaten is sober, praktisch, krachtdadig en resultaatgericht.

Verweven specialiteiten

Een beperkt aanbod aan diensten met een onbeperkt streven naar het beste advies. ECGB Advocaten behandelt administratieve en gerechtelijke betwistingen en verstrekt gespecialiseerd advies in alle domeinen van het fiscaal recht. Ze combineren dit met een uitgebreide expertise in het familie- en erfrecht: personenrecht, het familie(vermogens)recht en de familiale vermogensplanning in de ruime zin.