Features

Geïntegreerde telefonie (VoIP)

Zowel inkomende als uitgaande telefoongesprekken kunnen via de Voice over IP van onze partner Fonzer automatisch opgeslagen worden in een dossier. Lawcloud genereert hier desgewenst ook een prestatie voor.

Review queue

Verschillende documenten zoals brieven, conclusies, dagvaardingen en ook e-mailcorrespondentie kunnen aangeboden worden aan een collega op kantoor ter nazicht. Daarna kunnen deze gemakkelijk gefinaliseerd en verstuurd worden.

Workflow

Inkomende mails, brieven en documenten gemakkelijk dispatchen door ze (al dan niet automatisch) toe te wijzen aan gebruikers of teams. Zo kan je al op dossierniveau zien wat er nog in behandeling is en door wie en glipt er zeker niets door de mazen van het net!

Digitale handtekeningen

Via een integratie van de Connective e-signatures in Lawcloud, kan je vanuit een partij of dossier stukken ter digitale ondertekening aanbieden aan één of meerdere ondertekenaars. Na ondertekening door alle ondertekenaars krijgen ze automatisch een door alle partijen ondertekend exemplaar doorgemaild. Er is ook een automatisch rappelsysteem voorzien die de personen die nog niet getekend hebben blijft herinneren.

Fysieke post versturen

Brieven per post versturen zonder ze zelf af te drukken,al dan niet aangetekend, zwart-wit of in kleur. 
Via Lawcloud kan de afleverstatus van deze zendingen eenvoudig opgevolgd worden.

Time tracking

Lawcloud registreert al dan niet automatisch de tijd die je presteert en slaat ze op in het dossier. Zo kan je de stap van prestatie naar facturatie heel kort houden en opvolgen. Heel handig om je cashflow te optimaliseren!

Office 365-integratie

De tools van Office 365 zijn niet meer weg te denken uit ons professioneel leven. Word, Excel en Outlook gelden als de absolute marktreferentie. Lawcloud integreerde naadloos al deze features zonder add-ons of middleware.

Doeltreffende facturatie

Je kunt opteren voor al dan niet automatische facturatie op een specifiek moment, of handmatig factureren van dossiers met slechts één muisklik. Daarnaast is het ook mogelijk om bankverrichtingen in te lezen en deze als betaling te linken aan een factuur of via de derdenrekeningen aan het juiste dossier.