Partners

Er zijn functionaliteiten die we zelf maken, andere functionaliteiten zijn al gemaakt door onze partners.

We gaan het warm water dus niet opnieuw uitvinden maar integreren met fantastische tools die al op de markt zijn.

Sommige zaken laat je ook beter over aan specialisten terzake, dat zijn dan onze operationele partners.