Overzicht

De performantie stijgt, de rendabiliteit stijgt en de service naar de klant toe optimaliseert.

Jorgen Van LaerAntwerpen

De zoektocht naar het ideale softwareprogramma

Bannister heeft de afgelopen jaren een enorme groei gekend over verschillende departementen heen in verschillende rechtstakken. Het is voor ons een hele uitdaging geweest om het ideale softwareprogramma te vinden dat ons bij die groei kon ondersteunen. Naar mate je team groeit, verlies je het overzicht van de individuele zaken en moet je reporting aangepast worden zodat je het overzicht niet verliest. Lawcloud helpt ons daar enorm bij. 

Snel schakelen

Wij kunnen snel vaststellen wanneer er bv. een dip is bij een bepaalde medewerker zodat we snel kunnen ingrijpen en de medewerker kunnen ondersteunen om deze dip samen te overwinnen. 

Comptabiliteit

De comptabiliteit met reporting programma’s en Voice over IP telefonie zorgen er ook voor dat er correct en optimaal gebild kan worden, maar ook dat er een analyse kan gemaakt worden van de resultaten.

Workflows

Je kan ook heel mooi je mensen aansturen via Workflows waardoor je kan uitsluiten dat dossiers gaan slapen of dat mensen bepaalde taken naast zich neerleggen.