Overzicht

Het custom-fit ecosysteem van Lawcloud maakt komaf met de euvels van softwarepakketten van vroeger.

Louis R. De GrooteGent

Evolutie van advocaten naar ondernemers

Ook het advocatenberoep is enorm geëvolueerd de afgelopen tijd: we worden geacht ondernemers te zijn die mee met hun tijd evolueren, incl. naar digitalisering toe. Minder en minder op papier dus. Er leeft in dit verband een gedachte dat de meeste advocaten niet steeds de meest onderlegde professionals zouden zijn qua IT-skills. Niet zonder reden, toegegeven. 

"Custom-fit" voor onze job

Voorheen uitgeprobeerde softwarepakketten, hoe verdienstelijk ook, voelden vaak log aan (vermoedelijk daar ze oorspronkelijk ontworpen waren voor/door andere beroepsgroepen). Lawcloud maakt komaf met de bovenstaande euvels: het is logisch opgebouwd (bijvoorbeeld de koppeling naar andere online tools), erg gebruiksvriendelijk en dus custom-fit voor onze job. Tel daar nog een sympathiek en proactief Lawcloud-team bij.

Focus terug op de kerntaken

Wat alles samen maakt dat de ondernemer-advocaat geen tijd verliest met het op punt stellen van zijn (dossier)beheer maar zich integendeel als een vis in het water kan concentreren op zijn kerntaken.