Overzicht

Dankzij de weldoordachte oplossingen van Lawcloud zijn onze administratieve lasten lager dan toen we bij grote organisaties werkzaam waren.

Ward LietaertAntwerpen

Nichespeler

Na werkzaam te zijn geweest in verschillende grote advocatenkantoren, richtten Jurgen Gevers en ik in oktober 2021 Customs Legal op. Customs Legal is een klein en gespecialiseerd niche kantoor dat exclusief focust op het douane- en accijnsrecht en aanverwante rechtsgebieden. 

Lawcloud als hoeksteen voor pratische organisatie

We zochten hiervoor een eenvoudige, betaalbare en efficiënte digitale oplossing die als hoeksteen zou dienen voor de praktische organisatie van het kantoor zoals dossierbeheer en facturatie. Via positieve tips bij bevriende advocaten kwamen we al snel bij Lawcloud uit.

Verlaging van administratieve lasten

Lawcloud verlaagt de administratieve lasten van een kleine organisatie aanzienlijk. Het systeem laat toe om ieder dossier volledig digitaal te beheren, en dit van opvolging tot facturatie. 

Als modern advocatenkantoor met internationaal clienteel konden we ons niet veroorloven om analoog te werk te gaan. Als cloud-based applicatie garandeert Lawcloud directe en eenvoudige toegang tot alle dossiers op iedere plaats en op ieder tijdstip. Dankzij de weldoordachte oplossingen van LawCloud zijn onze administratieve lasten sinds Customs Legal zelfs lager dan toen we bij grote organisaties werkzaam waren.

Laagdrempelig & evolutief

Tot slot maken de lage instapkosten en de marktconforme abonnementsformules LawCloud ook vanuit financieel oogpunt aantrekkelijker dan ieder ander alternatief op de markt. Met de wekelijkse updates ben je bovendien onmiddellijk bijgebeend met de nieuwste mogelijkheden. Kortom, Lawcloud was voor ons de gepaste oplossing op het juiste moment.